Mobirise

Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pow. skarżyskim, w płn. części woj. świętokrzyskiego ....

Aktualności

W siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji, firmie „Fart” sp. z o.o.

Rusza strona internetowa projektu "Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów".

1.02.2023 Rozpoczęła się rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów.

10.02.2022 - Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

marzec 2023 W prasie pojawia się artykuł na temat projektu "Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów". Więcej informacji w mediach ...

7.04.2022 - Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

10.05.2022 - Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

W prasie pojawia się artykuł na temat projektu "Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów". Więcej informacji w mediach ...

 12.06.2022 Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

Lipiec 2022 - W telewizji TVP Kielce odbyła się emisja filmu na temat projektu "Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów". Więcej informacji w mediach ...

Wrzesień 2022 - Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

Październik. Listopad, Grudzień 2022 - W odstępach miesięcznych odbywała się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

Styczeń - luty 2023 została stworzona nroszura na temat projektu "Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów". Więcej informacji w mediach ...
Link do pobrania

Styczeń - luty 2023 - W odstępach miesięcznych odbywała się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

17.07.2023 - Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

2.08.2023 - Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

10.09.2023 - Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

 12.10.2023 Odbyła się rada budowy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT", firmy będącej Inżynierem kontraktu pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”, przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Infrastruktury, osoby reprezentującę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. (wykonawca inwestycji) oraz podwykonawcy podwykonawca firmy FART). Podczas spotkania zreferowano dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plany prac, m.in. przygotowawczych, w śladzie przyszłej drogi, na kolejny miesiąc.

W dn. 3.11.2023r. odbyła się kolejna Rada Techniczna, gdzie kierownik budowy przedstawił końcowe sprawozdanie z wykonanych prac.

Do końca miesiąca br. powinny zakończyć się wszystkie prace budowlane na tej inwestycji.

Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pow. skarżyskim, w płn. części woj. świętokrzyskiego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 łączącej N. Słupię – Bodzentyn – Suchedniów z drogą ekspresową S7. Odcinek DW751 objęty zadaniem (od km 0+000 do km 6+530) przebiega przez Gminę Suchedniów.

Do zakresu rzeczowego projektu nie wchodzą dwa odcinki znajdujące się w ciągu DW751, których rozbudowa/przebudowa została zrealizowana w ramach odrębnych projektów, tj.:
1/ w 2019r. zakończono inwestycję pn. Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (odcinek od km 1+542,50 do km 1+809,00);
2/ obecnie realizowana inwestycja pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów (odcinek o dł. 0,03km).

Planowana inwestycja o dł. 6,20 km rozpoczyna się w miejscu skrzyżowania z ul. Kielecką (km 0+000), a miejscem zakończenia jest granica gminy Suchedniów z gminą Bodzentyn w m. Michniów (km 6+530,00). Parametry techniczne: klasa G, droga jednojezdniowa, dwupasmowa z jezdnią o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m (2×3,5m) na terenie Suchedniowa, na pozostałym odcinku – szer. 8,0m (2×4,0m), opaskami bitumicznymi szer. 0,5m (2×0,5m) i poboczami gruntowymi o szer. 1,25m (2×1,25m). Nośność nawierzchni 115kN/oś, kat. ruchu KR4. Projekt jest zgodny z celem szczegółowym Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci uzupełniającej sieć TEN-T w ramach priorytetu inwestycyjnego 7b – zwiększenia mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi, gdyż rozbudowana droga będzie miała nośność 115kN/oś.

Galeria - 01 do 03.2022

Galeria - 04 do 06.2022

Galeria - 06 do 09.2022

 Galeria - 09 do 12.2022

Galeria - 01 do 03.2023

Galeria - 03 do 06.2023

Galeria - 07 do 11.2023

Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów

Nazwa beneficjenta

ŚWIETOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Wartość projektu

49 786 962,64 zł
dofinansowanie z UE
40 921 800,58 zł

Działanie

5.1. Infrastruktura drogowa

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Media o projekcie

Mobirise

Inżynier kontraktu

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT"
Piotrkowice ul. Kielecka 37; 26-020 Chmielnik

Mobirise

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce 

Mobirise

Beneficjent

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Jagiellońska 72,
25-602 Kielce

Linki

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Email: szdw@szdw.kielce.com.pl
41 347-04-71,80,81,90,91
fax: 41 347-04-70

Napisz do nas

Mobirise

www.mapadotacji.gov.pl